Làm thế nào để dịch ngược (decompile, reverse engineering) Android APK

Có nhiều lý do để phải decompile một file APK trên Android, nếu bạn cần thì theo các bước sau đây và chỉ với 3 câu lệnh là xong.

Vì các tool này đều viết bằng Java nên đầu tiên là cài đặt Java 8, trang chủ https://www.java.com/en/ mấy chục năm rồi vẫn thế, chả có thay đổi gì. Trên Windows nếu cài xong mà chạy lệnh java -version không có gì thì nhớ thêm Path đến folder cài java trong System environment variables.

Xong rồi thì tải apktool về, coi hướng dẫn chi tiết trong này https://ibotpeaches.github.io/Apktool/install/. Không nhất thiết phải move vào C:\Windows hay /usr/local/bin chi đâu, vẫn có thể chạy lệnh apktool từ chỗ khác được.

Sau khi đã rebuild file APK bằng lệnh thì chúng ta cần sign APK này mới có thể đem cài trên thiết bị được, tải nguyên cục này về https://github.com/techexpertize/SignApk.

Nhiếp Phong

Taskbar Windows 10 trên Win11

Windows 11 ngon lành nhưng mà taskbar hơi chán, nhất là với ai xài màn hình rộng, độ phân giải cao muốn nhanh chóng thì đâu có ai phải rê chuột vô group rồi mới click. Vậy mà chả hiểu sao MS lại giấu luôn cái chức năng ungroup.

Có cái tool miễn phí ở đây https://github.com/valinet/ExplorerPatcher/releases, rất tuyệt vời, chỉ cần tải về rồi chạy file ep_setup.exe là xong.

Phong Vân

Làm sao để Google Chrome auto update trên Ubuntu

First you have to install the key. This can be done by opening Terminal and typing

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

Step two is to add the repository

sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'

Then you update and, if you haven't already, install Google Chrome

sudo apt-get update sudo apt-get install google-chrome-stable

Phong Vân

AWS Sample IoT Data Generator

Có một cái ví dụ về việc giả lập dữ liệu IoT bắn ra từ các thiết bị ở đây: https://github.com/aws-samples/sbs-iot-data-generator

Mới đọc qua thì cũng hay, và thấy chỉ có duy nhất 1 file .py nên nghĩ là ale hấp cứ download về rồi chạy python filename.py là OK thôi, ai dè cũng lắm truân chuyên. Nên thôi lỡ rồi cũng gui lại đây để sau này tiện copy khi có cần nữa.

Mình triển khai trên Ubuntu 20.04.4 LTS, cần có những thứ này để tiếp tục:

  • Amazon Web Services account: để lấy Access keys (access key ID and secret access key)
  • AWS Command Line Interface (CLI): chạy lệnh aws configure rồi điền các thông tin cần thiết, bao gồm Access key ở trên.
  • Python: phiên bản 2.7.18, giờ cài phiên bản 3.x chạy source này báo lỗi SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(data)?
  • Pip2:

sudo add-apt-repository universe sudo apt update curl <https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py> --output get-pip.py # Fetch get-pip.py for python 2.7 python2 get-pip.py pip2 --version

Sau khi setup xong thì chạy python2 sbs.py thôi.

Phong Vân

Triển khai giải pháp NFTs Marketplace trên hạ tầng AWS siêu nhanh

Bối cảnh

Để hòa mình cùng phong trào Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (tiếng Tây kêu bằng: The Fourth Industrial Revolution, 4IR, or Industry 4.0) và sự chuyển mình của Thế giới cũng như đề cao tinh thần đi tắt đón đầu, đi sau về trước và nhanh chóng lùa gà phổ cập NFTs để đưa nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Từ những lý do cấp thiết trên, tui đã quyết định tìm giải pháp nhanh để triển khai nhanh NFTs Marketplace trên hạ tầng AWS, sau khi vọc xong thấy đúng là nhanh thật, thậm chí còn siêu nhanh nữa.